home
ELISCHKA SYSTEMS, s.r.o.
Hájkova 763/7
702 00 Ostrava
tel.: +420 59 61 333 95
mail: elischka@elischka.cz
web: www.elischka.cz
Firemní doprava
V polovině září roku 2007 zahájila Elischka Systems, s.r.o. vlastní prodej programu Firemní doprava 2007. Jedná se o modulární aplikaci obsahující celkem tři části – Knihu jízd, Cestovní příkazy a modul Digitální mapy.
Firemní doprava je moderní účetní program určený k evidenci služebních vozidel a zpracování knihy jízd a k tvorbě cestovních příkazů pro snadné vyúčtování náhrad tuzemských i zahraničních pracovních cest. Digitální automapy umožňují jednoduché zadání jízdy nebo pracovní cesty přímo na mapě a přenos do Knihy jízd nebo Cestovních příkazů s automatickým výpočtem času a vzdálenosti. Navíc nabízí i všechny další běžné funkce pro práci s mapou, jako je plánování cesty, definování průjezdních bodů, režimy tras a zobrazení a tisk itineráře. Program má k dispozici řadu nástrojů i pro méně běžné účetní operace. Aplikace umožňuje správné vedení účetních dokladů vyžadovaných orgány české daňové správy a zněním zákona o účetnictví.
Produt Firemní doprava byl vytvořen pomocí moderních technologií firmy Microsoft. Windows aplikace byla naprogramována pomocí .NET Framework. Pro ukládání, zpracování a veškeré operace s daty je použit MS SQL Server. Mapové podklady pro modul Digitální mapy jsou odebírány od společnosti Planstudio. Pro ochranu a licencování aplikace byla využita komponenta Licensing společnosti XHEO. Současná verze používá .NET Framework a MS SQL Express. Aplikace běží na Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 8.
Další informace, ceník a objednávkový formulář naleznete na www.firemnidoprava.cz.