home
ELISCHKA SYSTEMS, s.r.o.
Hájkova 763/7
702 00 Ostrava
tel.: +420 59 61 333 95
mail: elischka@elischka.cz
web: www.elischka.cz
Za dobu existence Internetu byly vytvořeny miliony intenetových prezentací. Zkušenosti vývojářů lze shrnout do pěti kroků, které jsou předpokladem pro vytvoření úspěšného webu. Začínat výrobu stránek designem není vhodné. Stejně jako zkušený kuchař nezačíná výrobu dortu zdobením a třešničkou, návrhu konečného vzhledu webu předchází spousta práce. Elischka s klientem po celou dobu vývoje stránek úzce spolupracuje a komunikuje, což je pro jejich konečný vzhled a úspěch velmi důležité.
Analýza oboru a konkurence
Během první fáze se definuje on-line značka a stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle stránek. Pro začátek se stanoví jednoduše měřitelný cíl, kterého chceme dosáhnout. Například, pokud půjde o internetový obchod, dáme si za cíl množství zboží, které zákazníci koupí. Společně s klientem se nastudují oborové stránky, tak abychom zmapovali konkurenceschopnost a nalezneme řešení, které klienta od konkurence odliší.
Lázeňský mikroregion
Netradiční obor a široký záběr stránek pro sdružení 22 obcí ukázaly důležitost analýzy oboru a konkurence, správné pochopení tradice, hodnot a potřeb sdružení.
Stanovení cílové skupiny
V další fázi se vytvoří profily cílových návštěvníků stránek. Tedy rozpis jejich požadavků, schopností a zájmů. Uživatelské profily nám v dalších krocích pomohou dívat se na web z jejich pohledu a tím zjistit nejzajímavější důvody pro návštěvu stránek, strávení času na nich a samozřejmě jejich opuštění.
MEDIATOR s.r.o.
Společnost se zabývá vymáháním pohledávek za nájemci vozidel velkým leasingovým společnostem. U této prezentace bylo klíčové správné stanovení cílové skupiny; tou byli špičkoví manažeři těchto společností. Vytvoření obsahu a designu webu pro tuto nepočetnou a specifickou skupinu napomohlo společnosti získat nového strategického partnera.
Definice obsahu webu, struktury
Když už víme, co je naším cílem, co požadují budoucí návštěvníci a v čem musíme být lepší než konkurence, Elischka vymyslí obsah, který tyto požadavky splňuje. Vše se promítne do tzv. mapy webu tedy seznamu stránek s vyznačením jejich struktury.
ALFUN a.s.
Velkoobchod s hliníkem, rozsáhlé zkušenosti z oboru. Klient měl přesnou představu o své konkurenci a cílové skupině; zde bylo nutné vhodně strukturovat rozsáhlou nabídku společnosti pro přehledné a rychlé nalezení informace návštěvníkem.
Navržení designu
Definovali jsme obchodní pravidla, obsah, architekturu a funkčnost spojené v jeden celek. Nyní se může rozpracovat grafické ztvárnění stránek s ohledem na obor klienta a jednoduchým ovládáním. Spojením s informacemi získanými v předcházejících krocích dostane návrh vizuální formu. Informace a zkušenosti klienta Elischce pomáhají návrh zdokonalit směrem k úspěšnému výsledku.
Jaromír Talíř
Webové prezentace politiků se díky široké cílové skupině a konzervativnosti obsahově velmi podobají. Cílem se stalo navrhnout design individuální, ale maximálně zřetelný, čistý, koncentrující pozornost na osobnost špičkového politika a jeho myšlenky.

Programování, výroba funkcí webu, testovací a ostré zprovoznění, propagace, údržba, vyhodnocení
Jakmile klient Elischce schválí grafický návrh, pokračujeme dalšími kroky. (programování, výroba funkcí...)

Další fáze zahrnuje prototypové a uživatelské testování závisející na čase a rozpočtu. Testování pomáhá předcházet pozdějším technickým problémům. Avšak umístěním stránek na webu práce nekončí a nastává další podstatný krok. Stránky je nutné umístit do obecných i odborných katalogů, případně vyměnit odkazy s podobnými stránkami a také dohlížet a spravovat umístění stránek ve vyhledávačích.


Web je žijící, dýchající médium. Z toho vyplývá, že časem budou stránky potřebovat obměnu a vylepšování. Máme vyvinuto řešení, které umožní Vašemu týmu aktualizovat stránky. Nemusíte se o nic starat, nemusíte nic programovat. Elischka Váš tým zaškolí pro hladkou práci se stránkami a po čase celý projekt společně s klientem vyhodnotí. Splnili jsme cíle? Byli jste spokojeni ve všech fázích průběhu projektu i s výsledkem? Můžeme se zlepšovat? Co bychom mohli příště udělat jinak?

Marťánci
Produktový server společnosti Walmark a.s. zaměřený na děti. Projekt náročný na všechny kroky realizace. Ideu, vizuál, animace, videa připravilo QQ studio Ostrava. Na platformě .NET jsme realizovali bohatou funkčnost serveru ve veřejné i administrační části. Hlavní komunikační displej lodi, čtyři tématické a pět produktových časopisů, pro každého pilota (tč. přes 30 tisíc registrovaných) kosmoprůkaz, palubní deník, kosmomail, kosmochat, kamarádi. To vše pro neomezený počet jazykových mutací, zatím pro české, polské, slovenské a rumunské děti.