home
ELISCHKA SYSTEMS, s.r.o.
Hájkova 763/7
702 00 Ostrava
tel.: +420 59 61 333 95
mail: elischka@elischka.cz
web: www.elischka.cz
Co je to CMS
Systém pro správu obsahu (anglicky Content Management System - CMS) slouží k okamžité aktualizaci obsahu Vašich stránek.
Po zadání jména a hesla se dostanete do neveřejného administračního rozhraní, kde můžete jednoduše a intuitivně, tj. zcela bez znalosti programování, měnit obsah a strukturu Vaší webové prezentace. Typickým příkladem mohou být stránky typu Novinky nebo Kontakty.
Provedené změny se návštěvníkům veřejných stránek zobrazí okamžitě po potvrzení zveřejnění.
Výhody systému pro správu obsahu
Hlavní výhodou je snadnost a rychlost uveřejňování aktuálních informací. Je oddělen design a obsah.
Snadnost uveřejňování nebo korektur aktualizací a zpráv podporuje četnost a kvalitu nových příspěvků. Návštěvník získává nové a aktuální informace, což jej vybízí k další návštěvě a společnosti se dotváří image aktivní firmy.

Další výhodou je zjednodušení při výrobě a správě většího počtu stránek. Stránky v případě CMS jsou tzv. dynamické, tzn. jedna zhotovená stránka může zobrazovat vícenásobně různý obsah, vyčítaný z databáze.

Ukázkovým příkladem může být katalog produktů. Zadání: každý produkt má mít svou stránku (datasheet) s fotogalerií, popisem, technickými parametry, manuálem ve formátu PDF ke stažení a případně videoukázkou příkladu použití. Firma má 1000 produktů a chce je prezentovat ve třech jazykových mutacích. U statické varianty by to znamenalo vyrobit a naprogramovat 3000 samostatných stránek. V případě CMS stačí vyrobit stránku jedinou a příslušnými administračními nástroji efektivně spravovat údaje v databázi. Možné jsou i exporty/importy dat.
Tento postup snižuje náklady při zhotovení i správě webu a snižuje pravděpodobnost výskytu chyb a neaktuálních údajů.

Dalšími typickými moduly jsou newsletter, zasílání novinek, hlasování a ankety, diskusní fóra.
GERLACH spol. s r.o.
Společnost GERLACH působí v České republice jako neutrální celní agent od roku 1991.

Celý web je jednoduše a intuitivně editovatelný pomocí administrace. Ke článkům možnost připojovat různé typy příloh.

Kdy si vybrat systém pro správu obsahu
Kritériem pro výběr jsou několik jednoduchých pravidel.
  • počet stránek potřebných pro řádnou prezentaci Vaší společnosti přesáhne přibližně 30
  • je zapotřebí prezentovat stejné informace ve dvou či více jazykových mutacích
  • předpokládaný počet budoucích aktualizací bude vyšší než cca 1x 2-3 týdny
  • pro podporu prodeje je třeba prezentovat vícepoložkový katalog produktů
  • bude vhodné realizovat nástroje pro zpětnou vazbu od návštěvníku, typicky diskuze pod článkem, FAQ, chat apod.
  • budou zapotřebí nástroje pro individuální obchodní komunikaci s vybranými klienty
Jsou-li pro Vaše marketingové působení na webu některé z těchto kritérií zapotřebí, je pro Vás volba webové prezentace se systémem pro správu obsahu vhodná a efektivní.

Elischka má k dispozici osvědčený systém pro správu obsahu na nejmodernější platformě Microsoft ASP.NET provozovatelné v prostředí MS Windows 2000 Server, Internet Information Server 5.0, NET Framework 1.0, ukládání a správa dat databázový server MS SQL Server 2000.
Stránky mohou být provozovány u Vašeho stávajícího webhostingového poskytovatele s uvedenou technologií nebo Vám nabídneme provoz na našem vlastním serveru s vysokorychlostním připojením k internetu.