home
ELISCHKA SYSTEMS, s.r.o.
Hájkova 763/7
702 00 Ostrava
tel.: +420 59 61 333 95
mail: elischka@elischka.cz
web: www.elischka.cz
Dline - CRM aplikace Dalkia

Elischka Systems ve spolupráci s Autocont a.s. vytvořila CRM aplikaci pro zákaznický přehled a řízení zásahů na zařízeních provozovaných v režii společnosti Dalkia ČR.

Ekonomická správa pronájmů

Pro společnost Pracovní plošiny Praha bude realizováno doplnění stávající administrace obsahu webu (Content Management System) o intranetové nástroje pro správu nabídek, poptávek, systému slev a provizí, vyúčtování, smluv individuálních a rámcových.
Klient tak získá ucelené řešení pro komunikaci s odbornou veřejností a pro navazující administraci obchodních případů.
Eliška a kytara...

to zatím moc nejde dohromady, tak raději kamarádům, kteří na kytaru umí perfektně, udělala k příležitosti 15. ročníku Setkání kytaristů webík.
Festival se koná současně ve Zlíně a v Ostravě, takže jestli to nemáte daleko, přijďte taky!

www.setkanikytaristu.cz
GPS Vítkovice

Ve společnostech Vítkovice ITS a Gaben bylo po ročním testování odladěno a dáno do provozu řešení sledování pozice železničních trakčních vozidel pro správu a optimalizaci provozu Vítkovice Doprava a.s.

Řešení je unikátní kombinací relativně běžného GPS přijímače, GPRS konektivity, přesné mapy kolejí a sofistikovaného software. Software ihned po příjmu pozičních informací ze sítě GSM (řešení příjmu Elischka, XmlServer UDP receiver) provádí kinematické a logické korekce nepřesných nebo odražených pozic ke správným kolejím a tenkým klientům na monitorech mistrů provozu poskytuje už přesné pozice.

Dlouhý testovací provoz ukázal, že je možno použít GPS přijímač ekonomicky dostupný, avšak s pokročilejšími možnostmi, jako je příjem satelitních EGNOS korekcí, vysoká citlivost a pulzní vstup pro odometr a pro gyroskopy pro potlačení dead reckoning oblastí a oblastí s částečným stíněním a odrazy. Zvláště odrazů bývá v industriálních oblastech s mnoha kovovými konstrukcemi velmi mnoho a znehodnocují signál GPS. V oblastech, kde je GPS signál zcela stíněn lze s výhodou použít RFID technologii. Kombinací zmíněných technologií lze dosáhnout vysoké spolehlivosti a přesnosti umístění trakčních vozidel v prostoru kolejiště.

Marťánci

Produktový server společnosti Walmark a.s. zaměřený na děti. Vyjímečně náročný projekt na všechny kroky realizace.

Na platformě .NET Elischka realizovala bohatou funkčnost serveru ve veřejné i administrační části. Hlavní komunikační displej lodi, čtyři tématické a pět produktových časopisů, pro každého pilota (tč. přes 30 tisíc registrovaných) kosmoprůkaz, palubní deník, kosmomail, kosmochat, kamarádi.