home
ELISCHKA SYSTEMS, s.r.o.
Hájkova 763/7
702 00 Ostrava
tel.: +420 59 61 333 95
mail: elischka@elischka.cz
web: www.elischka.cz
Popis produktu
XML Application Server (XAS) je do značné míry univerzální serverová aplikace určená pro státní správu a podnikovou sféru, kde slouží zejména pro vytváření internetových a podnikových aplikací a pro komunikaci mezi informačními systémy v rámci podnikových integračních procesů, kde hraje roli prostředníka pro výměnu a konverzi xml dokumentů. Je zcela založeno na xml standardech. Vytváření aplikací spočívá v sestavování a konfiguraci xml souborů. XAServer představuje otevřené a modulární řešení, které je možné rozšiřovat a doplňovat komponentami třetích stran. Standardy w3c podporované XAServerem:
 • Xml 1.0
 • Xslt
 • Xsd
 • Xforms
 • Web services
 • Xlink, Xpointer
 • Xupdate
XAServer má své vlastní vývojové prostředí pro tvorbu serverových aplikací. Skládá se ze tří částí:
 • Xml Server Designer - pro správu Xml Serveru
 • Xml Application Designer - pro vývoj xml aplikací
 • Xml Integration Designer - pro modelování integračních procesů
XAServer je nabízen v několika variantách:
 • Xml Server Trial Edition - omezená free nebo shareware verze pro distribuci různými médii (CD v časopisech apod.)
 • Xml Server Component Edition - komponenty pro vývojáře třetích stran pro vývoj vlastních aplikací na bázi XAServeru
 • Xml Server Standard Edition
 • Xml Server Enterprise Edition
 • Xml Server Enterprise Edition s integrovaným http serverem (není zapotřebí MS IIS serveru)
Typické implementace XAServeru:
 • Html server - pro tvorbu všech typů aplikací s tenkým klientem - podnikové systémy, intranetové systémy, publikační systémy, e-commerce aplikace a další.
 • Integrační server
 • M2M server
Html server
Velice rychlý vývoj. Vše založeno na konfiguraci xml.. Designer. XAS striktně odděluje datovou vrstvu od dokumentu a layoutu (podrobně viz dále). Integrovaná podpora jazykových mutací - neomezený počet jazykových mutací. Jednoduché a lehce spravovatelné..
Nic není nutné kompilovat.
Integrovaná správa uživatelů - neomezené možnosti - vytváření hierarchické struktury kopírování struktury organizace (ve verzi enterprise), pracovní skupiny.
Práva - možnost přidělovat práva na libovolný objekt - sloupec, řádek formuláře…možnost definování elementárních práv.
Plná podpora standardu xforms. XAS používá vlastní implementaci tohoto standardu, data odesíláná klientským prohlížečem jsou konvertována do xforms
Striktně odděluje data od prezentační vrstvy. Navíc zavedením vrstev data - dokument - layout (viz dále) umožňuje efektivněji a pružněji navrhovat. Zrychlení implementace při vývoji opakujících se částí aplikace.

XAS je postaven na technologii MS .NET Framework. XS nepoužívá žádné stránky s kódem (asp, aspx) ani takzvané page handlery. Aplikace přebírá všechny požadavky od interenetového serveru, podle typu požadavku sestavuje z dílčích zdrojů (entit) výsledný xml dokument, který je pomocí xsl transformací převeden do výsledného html dokumentu a odeslán klientovi.
Xml aplikace se skládá z konfiguračních xml dokumentů, datových entit (xml soubory, vzdálená uložiště, sql databáze, xml databáze, webové služby), xforms dokumentů s definicí formulářů, xsd schémat pro validaci xml dokumentů a xslt šablon pro transformace dokumentů.
XAS dokáže vyčítat a ukládat data v různých formátech, které konvertuje do xml dokumentů. Více viz integrační server.

Internetový server předává všechny požadavky klientů XAS. Ten tak může kontrolovat požadavky na jednotlivé typy dokumentů (.doc, .xls, .zip, .pdf a ostatní). Každý požadavek se může řešit jako událost s odpovídající operací, pomocí které se může zjištovat například uživatelská práva a patřičná oprávnění na daný soubor.
Vzhledem k tomu, že iis server nehraje v XAS velkou roli, je možné dodat XAS server ve verzi Enterprise s integrovaným internetovým serverem. Výhodou je optimálnější běh, vyšší bezpečnost, protože nemá díry a je mnohem jednodušší, obsahuje potenciálně méně děr.

Princip funkčnosti
Princip XAS vychází z předpokladu, že pro každou internetovou www stránku platí určitá společná pravidla.
 1. Obsah stránky je složen z dat z různých zdrojů. Statické nadpisy a texty, které jsou obvykle vepisovány přímo do stránek. U XAS jsou uloženy v jednom nebo několika xml dokumentech. Jsou parametrizovány podle zvolené jazykové verze.
 2. Dynamická data získávána z různých zdrojů (databázové servery, webové služby, http, ftp soubory).
 3. Ostatní data - u XAS získávána pomocí různých datových parserů a formátorů xml dokumentů.
 4. Uživatelsky specifická data, která nějakým způsobem ovlivňují zobrazování dalších dat na stránce - personalizace
 5. Formulářová data. XAS používá vlastní implementaci specifikace xforms dle w3c k transformaci formulářových dat z a do xfroms probíhá na straně serveru.
 6. Data tvořící uživatelské rozhraní, standardně implementované individuálně v každé stránce.
Integrační server
Je určen pro nasazení do podnikových integračních procesů, kde zajišťuje vzájemnou komunikaci mezi rozdílnými systémy pomocí xml dokumentů a jejich konverzi z a do různých datových formátů.

Vlastnosti integračního serveru
 • pro příjem, zpracování, poskytování XML
 • různé zdroje, různé cíle
 • možnost konverze do xml z různých formátů
 • konzumace a poskytování webových služeb
 • transakce webových služeb
 • integrace podnikových aplikací
 • UML - Xml Integration Designer